PROPISA


PROPISA
abr.
Promociones Pirenaicas, S. A.

Diccionario de Abreviaturas de la Lengua Española. 2013.

Mira otros diccionarios:

  • PROPISA — Promociones Pirenaicas, S. A. (International » Spanish) …   Abbreviations dictionary

  • právo — práv|o sr 1. {{001f}}a. {{001f}}ukupnost državnih i međunarodnih pravila koja uređuju životne odnose među ljudima i prema zajednici b. {{001f}}ono što pripada pravnoj osobi po odredbama pravnih propisa 2. {{001f}}ukupnost zakona i propisa koji se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rêd — m 〈N mn rȅdovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}skup onoga što dolazi jedno za drugim b. {{001f}}položaj onoga što se nalazi poredano jedno za drugim, jedno ispred drugog ili jedno pored drugog [∼ stolica u kazalištu] 2. {{001f}}{{c=1}}v.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • red — rȇd m <N mn rȅdovi> DEFINICIJA 1. a. skup onoga što dolazi jedno za drugim b. položaj onoga što se nalazi poredano jedno za drugim, jedno ispred drugog ili jedno pored drugog [red stolica u kazalištu] 2. v. redak 3. a. društveni stalež,… …   Hrvatski jezični portal

  • pravo — právo sr DEFINICIJA 1. a. ukupnost državnih i međunarodnih pravila koja uređuju životne odnose među ljudima i prema zajednici b. ono što pripada pravnoj osobi po odredbama pravnih propisa 2. ukupnost zakona i propisa koji se odnose na kakvu… …   Hrvatski jezični portal

  • analògija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}sličnost između dvojega; nalika b. {{001f}}istovrsnost, podjednakost 2. {{001f}}primjena jednog zaključka, propisa itd. na drugi koji mu je sličan 3. {{001f}}lingv. načelo u skladu s kojim se neki jezični oblici… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krȅpōst — ž 1. {{001f}}moralna čistoća, ukupnost moralnih vrlina; čestitost 2. {{001f}}jez. knjiž. arh. tjelesna snaga, krepkost, čilost ∆ {{001f}}biti u ∼i pov. pren. biti u snazi; pravna ∼ propisa pravn. svojstvo propisa da djeluje, da bude na snazi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krepost — krȅpōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. moralna čistoća, ukupnost moralnih vrlina; čestitost 2. jez. knjiž. arh. tjelesna snaga, krepkost, čilost SINTAGMA biti u kreposti pov. pren. biti u snazi; pravna krepost propisa pravn.… …   Hrvatski jezični portal

  • analogija — analògija ž DEFINICIJA 1. a. sličnost između dvojega; nalika b. istovrsnost, podjednakost 2. primjena jednog zaključka, propisa itd. na drugi koji mu je sličan 3. lingv. načelo u skladu s kojim se neki jezični oblici prilagođavaju drugima s… …   Hrvatski jezični portal

  • Emblem of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia — Emblem of Yugoslavia Versions …   Wikipedia